AURBAKKEN HONNING

Aurbakken Honning er en honningprodusent i Tobøl. Vi har flere bigård i Oslo, Bærum, Røyse og Eidskog. Vi produserer økologisk og rå skog, sommer, solbær og lynghonning og honning med tilsetning. Ansvarlig leder og sertifisert birøkter er Arash Rayzan.

AURBAKKEN GÅRD

Plassen går tilbake til 1770-åra. Aurbakken liger nordvest for knepperud og har vært husmansplass under <<Nordstun>> Tobøl. Idag drives jorda som en del av <<Nordstun>>. Husmannen i Aurbakken hadde fast 16 mål dyrket og 16 mål naturlig eng. Verden ble satt til 340 spd. Og det ble antal at plassen kunne fø 2 kuer og 4 sauer. Seinere hadde de hest og 2-3 kuer. Nye hus ble bygd i 1920 – 30-åra.

Aurbakken var i bruk til 1960-åra. Nå brukes det som birøkthus.