Kvalitetssystem i landbruket (KSL)

Greit å vite at du handler med en KSL registeret-bedrift!
I 2017 ble vi godkjent som KSL-sertifisert. Det betyr at de råvaren du handler hos oss kommer fra en gård hvor hensynet til dyr, planter, mennesker og miljø er ivaretatt etter strenge, norske lover og regler.

Kvalitetssystem i landbruket (KSL) er bondens eget verktøy for internkontroll og kvalitetssikring. Gjennom KSL kan bonden enkelt sjekke at drifta er i tråd med norske lover, forskrifter og krav fra næringa. Følges KSL kan råvarene sendes videre med trygghet fra bonde, via varemottaker, industri, dagligvare og helt fram til forbrukeren. KSL er med på å bygge et godt omdømme for norsk matproduksjon. mer