Miljøansvar

I 2021 ble vi medlem i Grønt Punkt Norge. Det betyr at vi har ansvar for alle emballasjetyper gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet.

Du kan se Aurbakken Honning medlemsbevis her (pdf)

Alle bedrifter må ta sin del av miljøansvaret

En bedrift har ansvar både for produkt og emballasje. For emballasjen er dette regulert i Avfallsforskriften kapittel 7. Gjennom Grønt Punkt Norge er medlemmene med på å utvikle et mer ressurseffektivt og bærekraftig samfunn. Som medlem i Grønt Punkt Norge får bedriften tilgang til praktiske kurs og workshops om emballasjeutvikling og avfallsreduksjon. mer