Tildeling fra Sparebankstiftelsen DNB

Aurbakken Honning er tildelt 39.000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB for «BIVENNER»-prosjektet i 2021. Prosjektmålet er å drive morsomme, interaktive og lærerike bieverksteder for barnehager.

De pengene skal brukes til å gjøre barn kjent med honningbier og sin viktige rolle i pollineringen. I dette prosjektet samarbeider vi med summende barnehager. Vi takker Sparebankstiftelsen DNB for denne støtten.