RETNINGSLINJER OG VILKÅR

PRODUKTINFORMASJON

Alle varer hos Aurbakken Honning er oppgitt i NOK, og selges i sin helhet. Totalkostnaden for handelen vil fremkomme i siste utsjekking før betaling og vil inkludere alle utgifter og fraktkostnader. Vi bruker de mest kjente betalingsløsningene.

SELGER INFORMASJON

Selger er Aurbakken Honning (en del av RAYZAN Organisasjonsnummer : 915664229) Adresse: Elvefaret 30, 0751 Oslo / Epost: post@aurbakkenhonning.no / tlf. +74 94066660.

ANGRERETT

Angrerettloven om krav til å returnere vare kjøpt i nettbutikken, gjelder ikke hos aurbakkenhonning.no da andre regler gjelder for kjøp av ferske varer (mat) som går under hygieniske produkter. Hvis du derimot ikke har åpnet pakken, og den er i sin fulle stand som slik den er da du fikk den tilsendt, kan du som kunde få returnert pengene for varen. Fraktkostnader for retur står kunden for. Fyll eventuelt ut angreskjema og send tilbake til oss på post@aurbakkenhonning.no

BETALIMGEN

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

kjøperen kan betale med Klarna, Kort eller Vipps.

LEVERING OG FRAKT

Alle våre produkter sendes med Posten og Postnord. En del av fraktkostnadene vil belastes kunde, og resten selger.

LEVERANSEVILKÅR

Levering av våre produkter vil normalt ta 2-5 virkedager i hele Norge, postens pågang kan i noen tilfeller påvirke leveringstiden. Dersom du etter 10 virkedager ikke har mottatt din bestilling, må du kontakte oss. Pakker som kan leveres hjem i postkassen vil normalt ankomme raskere og andre forsendelser kan hentes på nærmeste postkontor med henteseddel. Posten sender ut 2 påminnelser dersom du skulle glemme å hente din pakke. Dersom du fortsatt ikke henter pakken innen oppgitt dato, vil varene bli sendt i retur til oss. Blir pakken sendt i retur til oss vil kunden bli belastet for ny fraktkostnad. Betaler ikke kunden ny frakt for sending vil ikke varer bli sendt på nytt, vi dekker heller ingen økonomiske tap kunden måtte ha i dette tilfellet.

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 10 dager.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

KONFLIKTLØSNING

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600.

PERSONVERN

Ved handel hos www.aurbakkenhonning.no vil du legge igjen personlig informasjon som navn, adresse, epost og telefonnummer, disse personlige opplysningene blir kun brukt til sending/frakt eller tilbud og nyheter til personer som gjør sitt kjøp i nettbutikken. Du kan når som helst kontakte honninggutta og få dine brukerdata totalt slettet. Vi vil aldri dele dine brukeropplysninger til andre virksomheter eller personer. Dine brukerdata er trygge hos oss.

INFORMASJONSKAPSLER

Vi bruker informasjonskapsler for å alltid kunne forbedre brukeropplevelsen til kunde, og føre intern salgsstatistikk.